Hoppa till innehåll

Konstjakt

Jag heter Ingemar Lange och driver Konstjakt i Motala. Min specialitet är Barn och Familjefotografering.

Med min mångåriga erfarenhet av att sätta barn och unga med särskilda behov i fokus kan jag bidra med att skapa livfulla och fantastiska bilder för just din familj och ditt barn. Fokus läggs på anpassningar utifrån vad just du och din familj behöver för att få en trevlig och glädjefull upplevelse.

I mötet med familjer med barn med särskilda behov har jag skaffat mig kunskap om hur svårt det kan vara att göra saker som andra familjer gör.
Men med rätt förutsättningar och en förståelse ifrån omgivningen så är det möjligt.
Jag är utbildad inom teacch, en metod som är anpassad och utformad utifrån hur man bemöter barn och unga med autismspektrumtillstånd.